מועדי "סיום חיים" של מערכות הפעלה

28/12/2020

שלום

זו טבלת מועדי סיום End Of Life של מערכות הפעלה נפוצות

מומלץ תמיד להתעדכן באתרים הרשמיים של היצרנים

OS Versions EOL