מערכת לימודי הסמכה

אודות

המערכת מורכבת ממספר תת- מערכות:

 1. ניהול ההוראה – תת המערכת לניהול ההוראה כוללת את התהליכים האדמיניסטרטיביים הקשורים בהוראה ובניהול השוטף של הלימודים בטכניון:
  • ניהול המקצועות הנלמדים בכל תקופה, בניית מערכת שעות (קביעת מועדים, שיבוץ המקצועות לחדרים, תיכנון ושיבוץ סגל).
  • ניהול לוח בחינות – קביעת מועדי הבחינות ומיקומן (שיבוץ חדרים), שיבוץ משגיחים לבחינה. הפקת דוחות הבחינה לגורמים הרלוונטיים (מרצים, סטודנטים, משגיחים ועוד).
  • ניהול תהליכי הרישום למקצועות.
  • ביצוע סיקרי הוראה.
 2. סטודנט אקדמי – תת מערכת זו מלווה את הסטודנט לכל אורך מסלול הלימודים האקדמי, לרבות:
  • דיווח ציונים לסטודנטים במקצועות
  • ניהול מעקבים אקדמיים, הצטיינויות, דיונים בהפסקת לימודים
  • ניהול תהליכי הגמר של הסטודנט מבדיקת גמר לימודים ועד טקס הבוגרים
  • מערכת מתן אישורים
 3. מערכת המקצועות  – ניהול קובץ המקצועות והצעות מקצוע. כולל הפקת קטלוג המקצועות.
 4. מערכת upgrade  – מערכת נפרדת לניהול הציונים על-ידי סגל הקורס אשר מאפשרת ניהול כל המטלות בקורס באינטרנט , צפייה בציונים על-ידי הסטודנטים, שיגור אוטומטי  של ציונים סופיים וצפיה במחברות בחינה סרוקות.
 5. מערכת סריקת בחינות  – מערכת המנהלת את הבחינות והבחנים הסרוקים ומאפשרת גישה לפי הרשאות לסטודנטים דרך אתר לימודי הסמכה ולמרצים דרך מערכת upgrade.