מחסני נתונים

מערכת BW

 

כוללת דוחות בנושאים המנוהלים במערכות SAP כגון: מערכות הפיננסים והתקציב, ניהול מענקי מחקר, המערכות הלוגיסטיות, תחזוקה, ניהול המכירות, CRM – לימודי חוץ , CRM – מועמדים.

 

מערכת DW

 

כוללת דוחות בנושאי הסגל האקדמי ומנהל התלמידים (מועמדים, סטודנטים בהסמכה ומוסמכים, קורסים, בוגרים, שכ"ל).