מערכת רישום וקבלת מועמדים

אודות המערכת

המערכת מורכבת ממספר תת מערכות:

  1. מערכת הרשמה באינטרנט ותשלום דמי הרישום: המערכת מאפשרת למועמדים לטכניון להירשם באינטרנט, ולשלם את דמי הרישום. לאחר השלמת התהליך באינטרנט ובדיקה מול חברת האשראי שהתשלום בוצע, מועברים המועמדים לקובץ רישום וקבלה במחשב המרכזי.
  2. מערכת רישום וקבלת מועמדים: במערכת זו מטופל המועמד משלב הרישום ועד שלב הקבלה או הדחיה. במסגרת זו פועלים ממשקים מול משרד החינוך והמרכז הארצי לבחינות והערכה. הנתונים מחושבים לכל מועמד ובהתאם מופקים מכתבים.
  3. מערכת מוקד המידע ומערכת CRM : במסגרת זו פותח ממשק המתאים למוקדנים שעובדים במרכז המידע הטלפוני של רישום וקבלה. כמו כן, מבוצע מעקב אחרי מתעניינים שטרם נרשמו לטכניון תוך השוואת המאגר למאגר הנתונים הקבוע במחשב המרכזי.
  4. תחזוקת אתר האינטרנט של מרכז רישום וקבלה, עדכון תנאי קבלה, מלגות ותאריכים באופן שוטף.