החלת עדכון מערכת SAP המותקנת על המחשב ל- PATCH 6

יש לבצע לאחר שווידאתם שעל המחשב מותקנת מע' SAP בגרסת 760.

במידה ומותקנת גרסה מוקדמת יש לעדכן לגרסת 760 לפני ביצוע.

  • יש לשתול את הקובץ WkstaUpdater.cfg (נמצא בלינק זה ) בתיקייה שבנתיב:
    C:\Program Files (x86)\SAP\SapSetup\Setup\Updater
  • לאחר מכן יש להפעיל מחדש את ה-SERVICE:
    SAPsetup Automatic Workstation Update Service
  • תופיע הודעה לגבי עדכון גרסת ה-SAP. יש לאשר את העדכון.
  • עם סיום העדכון יש לבצע הפעלה מחדש של המחשב.

ייתכן שתידרשנה הרשאות ניהול על המכונה לצורך ביצוע התהליך.