Overleaf - מוצר לכתיבה מדעית

Overleaf - מוצר לכתיבה מדעית

פורסם: 23.08.2020

הספרייה המרכזית מאפשרת למשתמשי הטכניון שימוש ללא עלות במוצר Overleaf לכתיבה מדעית. פרטים בקישור זה.  מוצר זה מחליף את ההסכם עם חברת WinEDT שהיה קיים עד כה.