אגף מחשוב מבצע עבודות תחזוקה במערכות מרכזיות מדי יום שני בין השעות 06:00 ל 07:30

אגף מחשוב מבצע עבודות תחזוקה במערכות מרכזיות מדי יום שני בין השעות 06:00 ל 07:30

פורסם: 04.07.2018

אגף מחשוב מבצע עבודות תחזוקה במערכות מרכזיות מדי יום שני בין השעות 06:00 ל 07:30