יום עיון בטכניון בנושאי הנגשת אתרים - 9.7.17

יום עיון בטכניון בנושאי הנגשת אתרים - 9.7.17

פורסם: 28.06.2017

קישור למסמכי יום העיון

 

אגף מחשוב ומערכות מידע יקיים יום עיון בנושא הנגשת אתרי אינטרנט ביום ראשון, 9 ביולי בין השעות 09:00 ל-12:00,  בבניין קנדה, כיתה מס' 3 (קומת קרקע).

את ההדרכות יעבירו:

  • מר אלי רונקין – מנכ"ל 'נגישות לכל', מורשה נגישות ויועץ לטכניון.
  • עו"ד טל רגב – יועצת משפטית, משרד בן-ארי, פיש, סבן ושות'.

 

יום העיון מיועד לכל העוסקים בנושאי הנגשה בטכניון, לרבות אלה העוסקים בעריכת תוכן באתרי אינטרנט.

 

אתם מתבקשים להפיץ את המידע בדבר יום העיון ביחידותיכם.

להלן סדר היום המתוכנן:

 

נושא ההרצאה
15 דק' מה זאת נגישות, מי זקוק לה, כולל הדגמות
20 דק' חוק, תקנות ותקנים,  בקצרה, כולל סנקציות ולוחות זמנים הקבועים בחוק
15דק' פטורים מהנגשה - מתי ואיך
30 דק' פאנל שאלות ותשובות
15 דק' הפסקה
45 דק' נגישות לעורכי תוכן ומזיני תכנים כולל הנגשת קבצים
15 דק' הפסקה
45 דק' נגישות למנהלי פרויקטים: קוד נגיש, רכיבי נגישות ומתודולגיה לבדיקת אתרים