הודעה לגמלאי הטכניון

הודעה לגמלאי הטכניון

פורסם: 20.07.2017

לקראת המעבר לענן Office365 של כלל בית הטכניון, שרת TX יפסיק לקבל דוא"ל בתאריך 3.9.2017 ,גמלאי הטכניון מוזמנים להסדיר את נושא שימוש בדוא"ל באמצעות כניסה לאתר יעודי הזמין בקישור זה.

 

פרטים לגבי האפשרויות העומדות לרשות הגמלאים בנושא זה ניתן לקבל בארגון גמלאי הטכניון באמצעות פניה לכתובת דוא"ל gimalim-email-support-l@listserv.technion.ac.il .