עדכון ושחזור סיסמה אישית במקרה של פקיעת תוקף או אובדן

עדכון ושחזור סיסמה אישית במקרה של פקיעת תוקף או אובדן

פתח גרסה מונגשת

מטעמי אבטחת מידע, הסיסמה לחשבונכם האישי תקפה למשך שנה בלבד.

התראה לעדכון הסיסמה תשלח אליכם לכתובת הדוא"ל הטכניוני בסמוך למועד פקיעת הסיסמה. אנא הקפידו לעדכן את הסיסמה במועד.

שימו לב: ללא סיסמה אישית בתוקף, לא תתאפשר התחברות ושימוש בחשבונכם האישי.

***

עדכון הסיסמה במקרה של פקיעת תוקף או אובדן סיסמה:

שימו לב: וודאו כי בידיכם הקוד הסודי האישי שנשלח אליכם בדוא"ל בתחילת לימודיכם / העסקתכם בטכניון. ניתן לשחזר את הקוד הסודי במסגרת התהליך, במגבלות מסוימות, כפי שיפורט בהמשך.

1. יש לגשת לאתר לניהול חשבונות מחשב של אגף המחשוב ומערכות המידע.

2. יש לוודא כי האתר נפתח בדפדפן שהוא לא Internet Explorer! למשל Chrome או Firefox

3.  יש לבחור באפשרות "חסר לי: שם חשבון/סיסמה/קוד סודי".

4.  כעת, הזינו את מספר תעודת הזהות ואת הקוד הסודי האישי ולחצו "המשך".

אם אין בידיכם את הקוד הסודי האישי, לחצו כאן לקבלת הנחיות לשחזור הקוד.

5 . בחרו באפשרות "שינוי סיסמה" וקבעו סיסמה חדשה.

הסיסמה החדשה אינה יכולה להיות זהה לסיסמה הנוכחית.

על הסיסמה להיות באורך של 8 תווים לפחות ולהכיל לפחות שלוש מתוך ארבע הקבוצות הבאות: א. אותיות באנגלית גדולות; ב. אותיות באנגלית קטנות; ג. ספרות; ד. תווים מיוחדים (!, @, #, $ וכו').

אין לכלול בסיסמה את שמכם הפרטי, שם המשפחה, שם החשבון, מילה אנגלית מן המילון או תווים עוקבים (123 למשל).

6. החשבון יהיה זמין לאחר 50 דקות.

עודכן: 26/11/2018 , 08:24