דיווח על שינויי כתובת/רוחב פס/ניוד מספר טלפון וכו'

דיווח על שינויי כתובת/רוחב פס/ניוד מספר טלפון וכו'

פתח גרסה מונגשת

כל שינוי בכתובת השירות וסוגו (כגון רוחב פס), כולל ניוד מס' טלפון בין ספקים שונים, נדרש לדיווח באמצעות הטופס למרכזת השירות.

 

אין לבצע שינוי בשירות באמצעות המוקדים של בזק גם אם הפניה הייתה ביוזמתם.

עודכן: 18/12/2014 , 08:55