שירותים לא ממומנים

שירותים לא ממומנים

פתח גרסה מונגשת

השירות הממומן הינו הבאנדל בלבד. שירותים אחרים נדרשים כגון קו ייעודי אינטרנט נטו, ציוד, ביקור טכנאי\התקנה יהיו על חשבונו הפרטי של המשתמש.

עודכן: 15/02/2015 , 11:56