שירותי הפצת מייל חיצוניים

יחידות שונות בטכניון נעזרות בשירותי הפצת מייל של חברות חיצוניות.

קיימים מקרים בהם הפצת מייל של חברות מסוג זה נחסמת.

יש שירותים של חברות בעלות reputation טוב ואופני משלוח שלא נחסמים כלל,  ויש כאלה שמצבם שונה.

יחידות המחפשות פתרון מוזמנות לפנות לאותן יחידות שכבר התנסו בשירות כדי לקבל חוות דעת בנושא.

שירותי הפצה מפיצים דוא"ל של גוף מכובד כמו הטכניון אך גם פרסומות לתרופות פלא נגד פטרת (לדוגמא בלבד), אשר עלולות לקבל סימון SPAM ממקבלי המייל ובכך להזיק לדירוג של שירות הפצה זה.

 

הטכניון כמו חברות רבות בישראל ובעולם משתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של חברת מיקרוסופט באמצעות שירותי Office 365.

חסימות של דואר אלקטרוני מתרחשות על פי אלגוריתמים פנימיים של חברת מיקרוסופט. אלגוריתמים אלה משרתים באופן דומה את כלל החברות המשתמשות בשירות בעולם כולו.

גם שירותים ופתרונות מתחרים לסינון דואר אלקטרוני, משתמשים באלגוריתמים דומים.

מדובר במערכות יעילות במיוחד, אך כמו בכל מערכת יתכנו גם מצבי FALSE POSITIVE מצבים אשר מתרבים בשימוש בשירותי הפצה

 

חסימה של מייל מטעם חברת הפצה, יכולה לקרות מסיבות מוצדקות בגלל קמפיין בעייתי של המפיץ עבור לקוח אחר כפי שצויין לעיל , אך גם בגלל FALSE POSITIVE.

בכל מקרה אין לטכניון השפעה על מצבים אלה.

יתרה מכך הטכניון מתוך דאגה לכלל המשתמשים , מחויב להמשיך ולהשתמש בשירותי סינון דואר אלקטרוני.

 

זה באחריותה הבלעדית של חברת שירותי הפצת הודעות בדואר אלקטרוני לדאוג שלא להיכנס לרשימות השחורות של שירותי הסינון השונים ולדעת להתאושש במהירות ממצב בו כן נכנסה לרשימה כזו. הטכניון לא יכול להיות אחראי על אי קבלה של הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו באמצעות חברת שירותי הפצה.

 

לחברות הפצת דואר אלקטרוני יש אפשרות להפריד באמצעי זיהוי בין תפוצה המבוצעת עבור לקוח לבין תפוצת פרסומות, ובכך לדאוג לכך שדואר המופץ על פי דרישת הלקוח יזוהה באופן שונה מהפרסומות ולא יחסם.

 

חברות הפצת דואר אלקטרוני מחויבות על פי החוק שלא להשתמש ברשימות התפוצה שקיבלו מהלקוח, ולא להוסיף אותן למאגרי מידע של יעדים לפרסומות.