אפליקציית ציוד (ביטוח ובדיקה תקופתית)

אפליקציית WEB חדשה מוכנה לשימושכם:
כדי לאפשר התחברות יש לשלוח בקשה ל - HD (טיפול בהרשאות).
המטרה של האפליקציה : לקבל מיידית נתונים על ציוד, אם יש ביטוח או אחריות ופרטי המבטח,
במידה שיש תקלה בציוד ניתן ללחוץ על מספר הטלפון ולהתקשר לנותן הביטוח/אחריות.
   

כפי שזכור לכם, לכל ציוד חדש שנרכש יש אחריות יצרן במערכת ה - SAP אוטומטית ברכישה, המתעדכנת אוטומטית ברגע קבלת טובין, וגם ניתן לעדכן אם רוכשים ביטוח לאחר תקופת האחריות.
   
האפליקציה מאפשרת הקלדת הנתונים של הציוד מספר טכניוני או מספר סידורי יצרן , וגם
סריקת הברקוד הטכניוני המופיע על המדבקה הצהובה.
   
האפליקציה נתמכת בפורטל וגם בטלפון בלינק המצ"ב
לפני הפעלת האפליקציה בטלפון יש לוודא שמותקנת אפליקציה לסריקת ברקוד (סטנדרטית להורדה חינמית).

barcode-app
להלן הלינק לכניסה דרך הפורטל או הטלפון (ניתן לשמור הלינק על הטלפון).
ההזדהות כמו בפורטל
https://portalex.technion.ac.il/irj/servlet/prt/portal/
prtroot/pcd!3aportal_content!2fTechnion!2fMobile!2fiViews!2fEquipment_Scan

   

האפליקציה מיועדת לעובדי הטכניון שראשי המנהל ירצו לתת להם אותה לעבודה שוטפת
(מהנדסי מיחשוב/מעבדות...)
כל עובד טכניון יוכל לקבל הרשאה לאפליקציה (אין צורך ברשיון נוסף)

כל אחד יוכל לראות אך ורק את הנתונים לגבי ציוד ביחידה/פקולטה שלו.
   
ניתן גם לפתוח בקשת הרשאה לאפליקציית ציוד במערכת ה - HD
(5600)

עודכן: 13/12/2018 , 08:37