היסטוריה טכנולוגית

באגף המיחשוב ומערכות מידע, הוקם מיזם לתצוגת פריטי טכנולוגיה מן העבר. תצוגה זו מכונה "טכנוסטלגיה" והיא מציגה לעיני המתבונן התקדמות טכנולוגית שנחוותה במהלך עשרות השנים האחרונות, בתחומי המיחשוב ובתחומים טכנולוגיים אחרים.

בין פריטי האוסף המגוונים, מוצגים אביזרי משרד, פריטי צילום, מוצרי מדיה וחפיצים (גָּאדְגֶ'ט), מחשבים אישיים, פריטי מיחשוב מרכזי ועוד.
לצד כל פריט מוצמדת תוית המתעדת את פרטיו וגילו. בתצוגה קיימים כיום פריטים אף משנות ה-50.
אוסף הפריטים נצבר במשך שנים רבות ונחשף לתצוגה בשנת 2019 ביזמת עובדי אגף מיחשוב ומערכות מידע.
תכולת התצוגה עדיין מתעדכנת בפריטים הנמסרים על ידי בעליהם, הדולים אותם ממחשכי המחסנים והארונות לשם חשיפתם להנאת הציבור.

ארון התצוגה על תכולתו מוצב בסמוך לחדרי הישיבות בקומת הקרקע שבבניין מרכז המחשבים, בלב הקמפוס.

פריטים מעניינים מן העבר, להעשרת האוסף בפריטים, יתקבלו בברכה, לשם כך ניתן ליצור קשר עם איציק שפירא בטל' 073-3783692 או באימייל ccaizik@technion.ac.il.

27/12/2022
שינוי גודל גופנים