אבטחת מידע ופרטיות בעידן עבודה/למידה מרחוק

20/05/2020

עדכון מטעם הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים

כל אחד מתבקש לציית כמיטב יכולתו להנחיות המפורטות במסמכים 

  1. הגנת הפרטיות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה: שאלות ותשובות להתנהלות הציבור, גופים ציבוריים והשוק הפרטי   
  2. דגשים למנהלים ועובדים בהפעלת מדיניות עבודה מרחוק אל מול הרשת הארגונית. שימו לב לנספח א'- סט הנחיות למשתמש לעבודה מרחוק

            

 

קרא מסמך מצורף
קרא מסמך מצורף