הנחיות להתנהלות נכונה

להלן המלצות כלליות שיסייעו בידכם להגן על עצמכם, מחשב שלכם והמידע האישי שלכם בעבודה.