תחרות נושאת פרסים לסטודנטים משתמשי MATLAB ו Simulink

תחרות נושאת פרסים לסטודנטים משתמשי MATLAB ו Simulink

פורסם: 08.10.2018

Simulink Student's competition : Share the interesting projects you are working on using Simulink for the chance to win prizes up to 1000 USD.
Here’s how to participate in the Simulink Student Challenge.