הזמנה לסדנה בנושא: סדרות עתיות וחיזוי באמצעות כלי SAS

הזמנה לסדנה בנושא: סדרות עתיות וחיזוי באמצעות כלי SAS

פורסם: 04.04.2021

סדרות עתיות וחיזוי באמצעות כלי SAS

6.4.21 בשעה: 17:00

פירוט התכנים:

חיזוי:

  • החלקה מעריכית
  • ARIMA
  • אלגוריתמים סטטיסטיים סטנדרטים עבור חיזוי כגון: רגרסיה לינארית

מרצה: חגי גולדמן

דרישות קדם: משתמשי SAS

לפרטים ורישום