הודעה: Compatibility Mode

הודעה: Compatibility Mode

פתח גרסה מונגשת

שגיאה שמופיעה כאשר נכנסים למודול אישורי כניסת רכב.

כדי לפתור את הבעיה יש לוודא שאתרי הטכניון נמצאים תחת האתרים הבטוחים של הדפדפן שבו עובדים. בכדי לעשות זאת יש להוריד ולהריץ את הקובץ: Trusted Sites
לאחר מכן יש לצאת מהפורטל ולהיכנס מחדש.

עודכן: 20/05/2014 , 16:00