קבלת הרשאות לשימוש במערכת

קבלת הרשאות לשימוש במערכת

פתח גרסה מונגשת

קבלת הרשאה להנפקת אישורי כניסה לרכבים באמצעות המערכת:

  • הרשאות לאנשי סגל מנהלי יינתנו ע"י ראש המנהל בפקולטה.
  • סטודנטים המתגוררים במעונות בלבד זכאים להשתמש במערכת וייפנו למשרדי יחידת הביטחון, בסמוך לשער הכניסה הראשי, לקבלת הרשאה.
  • חשבונות אנשי סגל אקדמי כוללים הרשאות באופן מובנה ואין צורך בהגשת בקשה.

עודכן: 13/09/2016 , 13:37