לשונית "הכנסת רכבים" חסרה

לשונית "הכנסת רכבים" חסרה

פתח גרסה מונגשת

לשונית "הכנסת רכבים" בפורטל חסרה כאשר פג תוקף ההרשאות שניתנו למשתמש או כאשר לא ניתנו הרשאות מלכתחילה:

  1. במידה והלשונית הייתה קיימת בעבר אך חסרה כעת:
    • סטודנטים דיירי המעונות בלבד (לאחר מעבר בין מעונות): יש למלא טופס בקשה באתר הביטחון.
    • אנשי סגל מנהלי ואקדמי: יש לפנות למוקד התמיכה בטלפון (5600) או באתר התמיכה.
  2. במידה והלשונית לא הייתה קיימת בעבר:
    • עובדי טכניון הזקוקים להרשאה להנפקת אישורי כניסה לרכבים יגישו בקשה לראש המנהל /ראש היחידה.

 

עודכן: 18/11/2018 , 10:06