מגבלות ומכסות אישורים (עבור תלמידי הסמכה בלבד)

מגבלות ומכסות אישורים (עבור תלמידי הסמכה בלבד)

פתח גרסה מונגשת

סטודנטים דיירי המעונות בלימודי הסמכה בלבד רשאים להנפיק אישורים לכניסת רכבים בין השעות 16:00 עד 07:00 למחרת בלבד וע"פ המכסות הבאות:

  • עד 2 אישורים ביום.
  • עד 5 אישורים בשבוע.
  • עד 20 אישורים בחודש.

יש לעקוב אחר השינויים בכמות ובשעות שבהן ניתן להכניס רכבים בקישור הבא:  אתר הביטחון

(מגבלות אלו אינן חלות על אנשי סגל אקדמי ומנהלי ועל סטודנטים לתארים מתקדמים).

עודכן: 16/11/2017 , 17:16