חידוש הרשאה לאחר מעבר מעונות

חידוש הרשאה לאחר מעבר מעונות

פתח גרסה מונגשת

חידוש ההרשאה בעת מעבר מעונות:

  • במידה ונכנסת למעונותיך החדשים ולא חלפו יותר מ-10 ימים ממועד עזיבתך את המעונות הישנים - אין צורך בהגשת בקשה מחודשת.
  • אם חלפו למעלה מ-10 ימים ממועד עזיבת המעונות הישנים וטרם נכנסת למעונותיך החדשים - יש למלא בקשה מחודשת בטופס המתאים באתר הביטחון.

עודכן: 18/11/2018 , 11:37