מערכת הכנסת רכבים

מערכת הכנסת רכבים

פתח גרסה מונגשת

המערכת להכנסת רכבים מאפשרת למשתמשים אשר להם הרשאה לכך להנפיק אישורי כניסה לרכבים ללא מדבקה ולמבקרים.

החל מספטמבר 2016, ניתן להנפיק בפעולה אחת אישור כניסה לרכב למשך ארבעה ימים רצופים.

הנפקת האישורים תתבצע דרך התווית המתאימה במערכת הפורטל.

שימו לב: הרשאות אלו ניתנות למשתמשים מתוקף תפקידם או מעמדם. ההרשאות הינן אישיות ואין להעבירן למשתמשים אחרים.

עודכן: 31/10/2021 , 08:55