Students services-מערכת שירותי סטודנטים

Students services-מערכת שירותי סטודנטים

פתח גרסה מונגשת

רישום להרצאות פרונטליות:

  1. סטודנט לא רואה את הקורס במערכת Students.
   1. סטודנט יכול לראות את המפגשים של הקורסים שלו ב- Students תחת אחד משני תנאים:
    1. יש לוודא כי הסטודנט אכן רשום לקורס במערכות המידע.
    2. ע"י לחיצה על רישום להרצאות פרונטליות בדף הקורס ב- Moodle.
   2. סטודנטים לא רואים את המפגשים בדף הקורס.
    1. סטודנטים יכולים לראות רק מפגשים שאופשרו ע"י מרצי הקורס לתקופה של שבועיים קדימה.
    2. יש לוודא שהמרצה אפשר רישום לקבוצת מפגשים במערכת Students.

עודכן: 11/04/2021 , 10:12