תוכנית Microsoft at Home Option

תוכנית Microsoft at Home Option

פתח גרסה מונגשת

עובדי הטכניון (סגל אקדמי ומנהלי) זכאים לרכוש לשימושם האישי בבית, עותק אחד של תוכנות Microsoft הבאות:

א.      שדרוגי מערכות הפעלה (לא להתקנה על מחשב ללא מערכת הפעלה)

ב.      תוכנת MS Office

האמור כרוך בתשלום עבור המדיה או הורדת התוכנה בלבד. לתמיכה במוצר שנתקבל במסגרת ההטבה לסגל הטכניון יש לפנות לשרות לקוחות של חברת מיקרוסופט בטלפון 09-7625400 ולהזדהות כמשתמש בתוכנית Home Use Product מהטכניון.

לרכישה יש להיכנס לחנות התוכנות:

http://e-software.technion.ac.il

לתמיכה במוצר שנתקבל במסגרת ההטבה לסגל הטכניון יש לפנות לשרות לקוחות של חברת מיקרוסופט בטלפון 09-7625400 ולהזדהות כמשתמש בתוכנית Home Use Product מהטכניון.

עודכן: 28/08/2014 , 12:05