DreamSpark Premium

DreamSpark Premium

פתח גרסה מונגשת

מיקרוסופט מאפשרת לכל הסטודנטים (מכל הפקולטות) בלימודי הסמכה, לימודי מוסמכים, פוסט דוקטורנטים וכל חברי הסגל האקדמי, להוריד מגוון רחב ביותר של תוכנות לשימושי הוראה ומחקר.

התוכנות כוללות בין השאר מערכות הפעלה של MS Windows ואינן כוללות MS Office.

תנאי הרישוי של השימוש בתוכנית DreamSpark

עודכן: 03/05/2016 , 14:26