איך רוכשים תוכנות?

איך רוכשים תוכנות?

פתח גרסה מונגשת

קימים מספר מסלולים לרכישת תוכנות בטכניון:

 1. רכישת תוכנות לחברי סגל על חשבון תקציב מחקר:  יש להיכנס לפורטל ה SAP :    http://portal.technion.ac.ilאח"כ  להקיש על  "רשיונות תוכנה". במסלול הזה נכנסים לחנות התוכנות ומתבקשים לשלם מתקציב המחקר.
 2. רכישת תוכנות לסטודנטים עם חיוב כספי (כמו שכר לימוד): יש להיכנס לחנות התוכנות:      http://e-software.technion.ac.il
 3. רכישת תוכנות ע"י עובדי הטכניון עם חיוב כספי מהמשכורת: יש להיכנס לחנות התוכנות:    http://e-software.technion.ac.il
 4. רכישת תוכנות על חשבון תקציב פקולטי:

  רכישת תוכנות על חשבון תקציב פקולטי נעשת בשני שלבים: הזמנת התוכנה ע"י המהנדס הפקולטי ולאחר מכן ביצוע התשלום ע"י העוזר למינהל.

  1. להזמנת התוכנה המהנדס הפקולטי נכנס לאתר: http://acct.technion.ac.il  ומקיש על: "רכישת תוכנות עבור הפקולטה". נפתח הדף של הכניסה לחנות התוכנות. מהנדס הפקולטה מקליד את פרטי החשבון של עצמו במחשב .
   הוא מבצע את הזמנת התוכנה ועם הפעלת "סיום הקניה"  (check out) מופיע מסך המציג קוד שמאפשר את ביצוע התשלום.
   המהנדס הפקולטי מקבל גם הודעת דוא"ל עם הקוד הנ"ל.
   המהנדס הפקולטי מעביר לעוזר למינהל את הדוא"ל הנ"ל.
  2. לביצוע התשלום העוזר למינהל של הפקולטה נכנס לחשבון פורטל ה-SAP  של עצמו ומקיש על צלמית "רכישה" ובהמשך על "מרכז המחשבים-תוכנות".

עודכן: 16/01/2019 , 09:24