התחלתי לימודים, איזה תוכנות עלי לרכוש?

התחלתי לימודים, איזה תוכנות עלי לרכוש?

פתח גרסה מונגשת

קימים מספר מסלולים לרכישת תוכנות בטכניון:
רכישת תוכנות לחברי סגל על חשבון תקציב מחקר.
רכישת תוכנות לסטודנטים עם חיוב כספי (כמו שכר לימוד).
רכישת תוכנות ע"י עובדי הטכניון עם חיוב כספי מהמשכורת.
רכישת תוכנות על חשבון תקציב פקולטי.

כל הפרטים והתהליכים נמצאים כאן:
/local/software-list/buying-software

 

עודכן: 28/08/2014 , 12:13