לאילו מערכות משמשת ההזדהות האחידה?

לאילו מערכות משמשת ההזדהות האחידה?

פתח גרסה מונגשת

**פרטי  הזדהות זו ישמשו אתכם להתחברות לרובם המוחלט של שירותי הטכניון לכל אורך לימודיכם או עבודתכם בו.

על כן, יש לשמור על פרטים אלו ולהקפיד לעדכן את הססמה האישית טרם פקיעתה, אחת לשנה**


פרטי ההזדהות האחידה משמשים להתחברות לשירותים הבאים:

עודכן: 20/05/2019 , 08:43