פנייה של העובד לא מגיעה למנהל מדוע?

פנייה של העובד לא מגיעה למנהל מדוע?

פתח גרסה מונגשת

מספר סיבות אפשריות:

*העובד ביקש תיקוני שעות בלבד, המנהל מחפש את הבקשות בלשונית הלא נכונה (סגירת החודש או היעדרות), יש לעבור ללשונית המתאימה לבקשה.
*המנהל לא לחץ "ריענון", המערכת לא מרעננת לבד, יש להקיש על "ריענון" כדי להתעדכן בבקשות החדשות.
*העובד לא מופיע ברשימת הצוות של העובד, יש לבדוק ברשימת הצוות האם העובד נמצא, וכמו כן יש לבדוק בבקשה של העובד מי הגורם המאשר המופיע בבקשה. אם הממונה לא נכון, יש לפנות למשאבי אנוש לתיקון המבנה הארגוני.
*העובד לא הגיש כראוי את הדוח- הגיש את הדוח עם טעויות, יש לתקן את הדו"ח של העובד ולהגיש בשנית.
*עיכוב בשרת- השרת איטי או למטה, כיום כבר לא צריך להופיע.

עודכן: 26/11/2014 , 10:17