איך להדפיס את הדוח

איך להדפיס את הדוח

פתח גרסה מונגשת

אם לא מצליחים להדפיס מהדפדפן, יש לשמור את הקובץ כPDF על המחשב (מקש ימני על הקובץ: שמור), יש לפתוח דרך הAcrobatReader ולהדפיס ממנו.

יש לבדוק שהמדפסת המוגדרת היא המדפסת שאתם רוצים להדפיס ממנה (לאחר שלחצנו מקש ימני על הPDF->Print, בשורה הראשונה בחלון שנפתח אמורה להופיע המדפסת שלכם, אם מופיע משהו אחר יש לשנות הגדרה זו למדפסת שלכם).

אם המדפסת לא מופיעה שם, יש להגדיר את המדפסת מחדש, אנא פנו למהנדס מחשוב פקולטי.

עודכן: 21/05/2014 , 11:45