עדכון הטלפון הסלולרי במערכות הטכניון

עדכון הטלפון הסלולרי במערכות הטכניון

פתח גרסה מונגשת

סגל אקדמי ומנהלי:

יש להיכנס לפורטל ללשונית שירות עצמי לעובד.

בצד ימין תחת פרופיל עובד יש ללחוץ על מידע אישי.

בשדה תקשורת ללחוץ על טלפון סלולרי.

(אם לא מופיע בתפריט הראשי, יש ללחוץ על החיצים שבצד שמאל ולבחור מהתפריט שנפתח)

בשדה תקשורת ללחוץ על טלפון סלולרי

בחלון שנפתח יש לעדכן את מספר הטלפון הסלולרי ולאחר מכן "שמירה וחזרה"

**במידה וכבר מופיע מספר טלפון סללורי נכון במערכת, אין צורך לבצע עדכון**

בחלון שנפתח יש לעדכן את מספר הטלפון הסלולרי

מספר הטלפון הסללורי יתעדכן במערכות משאבי אנוש ביום למחרת.

 

סטודנטים:

ניתן לעדכן את הטלפון הסללורי דרך מזכירות הפקולטה.

 

 

עודכן: 19/12/2016 , 10:16