שאלות בנושא התחברות למערכת

שאלות בנושא התחברות למערכת

פתח גרסה מונגשת

שאלות בנושא התחברות למערכת.

ההתחברות למערכת דיווחי השעות נעשית דרך אתר הפורטל: portal.technion.ac.il
וההזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה, הזדהות אחידה במערכות הטכניון.

ראה: הזדהות אחידה

עודכן: 03/08/2015 , 12:42