כיצד מוסיפים איחור הסעה?

כיצד מוסיפים איחור הסעה?

פתח גרסה מונגשת

איחור הסעה נועד לעובדים חודשיים בלבד, במקרים בהם העובד איחר בשל הסעה, והחתים שעון באיחור.  ניתן לנצל זכות זו עד 9 פעמים בשנה.

המערכת מאפשרת איחור של עד שעה וזאת בתנאי שסך שעות העבודה באותו יום לפי סידור העבודה.

 

ביצוע: היכנס לתיקוני שעות כניסה ויציאה -> בחר במשבצת פנויה, לפני שעת הכניסה שהוחתמה באותו יום -> בחר ב"חדש" -> מלא את הטופס (שעה ותאריך), בחר ב"שעת כניסה", ובחר בסיבה "איחור הסעה" -> OK.

לאחר מכן, בחר שוב במשבצת פנויה -> בחר ב"חדש" -> מלא את הטופס (שעה ותאריך), בחר ב"שעת יציאה", ובחר בסיבה "איחור הסעה" -> OK.

עודכן: 28/05/2014 , 14:34