תיקוני השעות נדחו ע"י המנהל

תיקוני השעות נדחו ע"י המנהל

פתח גרסה מונגשת

יש לברר עם המנהל למה הוא דחה את תיקוני השעות, ללא אישור המנהל וללא רצף שעות תקין לא ניתן יהיה לסגור את החודש.

במידה ולא צריך את אותם תיקונים- יש למחוק אותם ע"י עמידה על אותה משבצת, והקשה על הכפתור "מחק".

במידה וכן צריך את התיקונים- יש לערוך אותם כדי שיהייה דוח תקין של כניסה ויציאה.

עודכן: 21/05/2014 , 11:46