מהם סוגי סגירת החודש?

מהם סוגי סגירת החודש?

פתח גרסה מונגשת

קיימים 3 סוגי סגירה:

1. קיזוז חוסר שעות מעודף - נועד לעובדים שלא מאושר להם ביצוע שעות נוספות. השעות החסרות יתקזזו מהחופשה, ומהשעות העודפות מתעלמים (לא מקבלים עבורם שכר).
דוגמה: לעובד 8 שעות עודף ו6 שעות חוסר, בבחירת סוג סגירה זה (1), השעות החסרות ירדו ממכסת החופשה, השעות העודפות ילכו מתנה לטכניון, ולא יתקבל עבורם שכר.

 

2. הורדת חוסרים מחופשה - (כפוף לתקציב הממונה ואישורו), השעות העודפות ישולמו כשעות נוספות, והשעות החסרות ירדו מהחופשה.
דוגמה: לעובד 8 שעות עודף ו6 שעות חוסר, בבחירת סוג סגירה זה (2) העובד יקבל עבור 8 שעות תשלום שעות נוספות, ו6 שעות ירדו לו ממכסת החופשה.

 

3. כיסוי חוסר מעודף ותשלום היתר - (כפוף לתקציב הממונה ואישורו), המערכת תקזז את החוסרים והעודפים, אם יש עודף- יחושבו כשעות נוספות, אם יש חוסר- השעות ירדו ממכסת החופשה.
דוגמה: לעובד 8 שעות עודף ו6 שעות חוסר, בבחירת סוג סגירה זה (3) המערכת תחסר ותחשיב את השעתיים העודפות כשעות נוספות.
העובד יודע מה האפשרות שעליו לבחור. אם לא, יש להתייעץ עם הממונה.

עודכן: 21/05/2014 , 12:23