האם ניתן לבצע שינויים לאחר סגירת החודש?

האם ניתן לבצע שינויים לאחר סגירת החודש?

פתח גרסה מונגשת

לאחר סגירת החודש לא ניתן לבצע שינויים דרך המערכת, לכן חשוב לעבור על דו"ח השעות ועל כל הפרטים טרם סגירת החודש.

אם בכל זאת יש שינויים, יש לפנות לכוח אדם.

עודכן: 21/05/2014 , 12:06