בקשת ההיעדרות נדחתה ע"י המנהל

בקשת ההיעדרות נדחתה ע"י המנהל

פתח גרסה מונגשת

חשוב למחוק את הבקשות שנדחו, אם הבקשה נמצאת בסטטוס "נדחה", לא ניתן להגיש בקשה חדשה באותן שעות.

איך למחוק בקשה שנדחתה: תחת דיווח היעדרות\נוכחות -> סקירת בקשות היעדרות\נוכחות -> נקבל רשימה של כל הבקשות שביקשנו. לצד כל בקשה מופיעה עמודת "סטטוס", ובה סטטוס הבקשה, אם הבקשה נמצאת בסטטוס "נדחה", יש למחוק אותה ע"י הקשה על פח האשפה בפינה.

עודכן: 21/05/2014 , 11:46