נעדרתי בשל השתלמות, איזו השתלמות לבחור?

נעדרתי בשל השתלמות, איזו השתלמות לבחור?

פתח גרסה מונגשת

סוגי ההיעדרות:

השתלמות סמינר= יום שלם,
השתלמות בהסכם= 4 שעות למי שעושה גמול,
השתלמות בתפקיד= יכול לגלוש מעבר לשעות העבודה,
השתלמות רגילה= טיולים וימי גיבוש.

עודכן: 10/06/2014 , 14:07