מי זכאי לשירותי טכנאי מהאגף?

מי זכאי לשירותי טכנאי מהאגף?

פתח גרסה מונגשת

היחידות הבאות באחריות מרכז התמיכה:
רשימת היחידות באחריות מרכז התמיכה

כל השאר יש לפנות למהנדס מחשוב פקולטי:
רשימת מהנדסי המחשוב הפקולטיים

עודכן: 20/05/2014 , 14:18