ססמה שתוקפה פג

ססמה שתוקפה פג

פתח גרסה מונגשת

הססמה המשמשת להתחברות לשירותי Office 365 הינה ססמת ההזדהות האחידה.

לא ניתן להתחבר לאתר באמצעות ססמה שאינה בתוקף. במקרה כזה, תתקבל הודעת שגיאה ובקשה לעדכן את הססמה.

לעדכון הססמה, יש לגשת לדף לניהול חשבונות מחשב ולפעול ע"פ ההנחיותלא ניתן לעדכן את הססמה באמצעות אתר Office 365.

לאחר עדכון הססמה, יש להמתין חצי שעה עד לכניסתה לתוקף ולנסות להתחבר בשנית.

עודכן: 18/11/2018 , 16:37