כניסה למודל

כניסה למודל

פתח גרסה מונגשת

סטודנטים / חברי סגל בעלי חשבון טכניון :

יש להקליק על חשבון קמפוס/ טכניון , להזין את כתובת המייל המלאה וסיסמת החשבון.

סטודנטים / חברי סגל חיצונים ללא חשבון טכניון :

יש להקליק על משתמש חיצוני, ולהזין את מספר ת"ז ואת הקוד הסודי

סטודנט שאין ברשותו את הקוד הסודי עליו לפנות למזכירות של פקולטת האם לצורך קבלת קוד סודי.

מרצה נספח צריך לפנות למהנדס המחשוב הפקולטי.

עודכן: 10/01/2019 , 12:07