מעונות סטודנטים

מעונות סטודנטים

פתח גרסה מונגשת

אתר מעונות הסטודנטים: https://dean.technion.ac.il/dormitories/

כניסה למערכת הרישום למעונות:

סטודנטים ותיקים: שם משתמש וסיסמא של הקמפוס.

סטודנטים חדשים: ת.ז ואת מספר התיק שנרשמו איתו.

 

עודכן: 12/05/2022 , 17:05