מעונות סטודנטים

מעונות סטודנטים

פתח גרסה מונגשת

אתר מעונות הסטודנטים: https://dorms.web.technion.ac.il

כניסה למערכת הרישום למעונות:

סטודנטים ותיקים: שם משתמש וסיסמא של הקמפוס.

סטודנטים חדשים: ת.ז ואת מספר התיק שנרשמו איתו.

 

עודכן: 10/04/2016 , 17:02