SSL VPN

SSL VPN

פתח גרסה מונגשת

שרות SSL VPN הינו שרות רשת פרטית וירטואלית. השרות מאפשר למשתמשים לגשת מרחוק למשאבי רשת באמצעות מסלול בטוח ומאומת על ידי הצפנת כל תעבורת הרשת. שרות זה מאפשר למשתמש שימוש ברשת המקומית, ללא קשר למיקום גיאוגרפי. שרות זה נותן רמה גבוהה של תאימות בין תצורת הלקוח ותצורות עבור רשתות וחומות אש בגישה מרחוק. חיבור זה מספק חיבור אמין יותר לעומת חיבור ה-VPN הקודם.

חיבור SSL VPN הינו הדור הבא של שרות VPN.

עודכן: 29/06/2015 , 14:30