מה לבחור בחנות, בעת קניית מחולל סיסמאות בתוכנה?

מה לבחור בחנות, בעת קניית מחולל סיסמאות בתוכנה?

פתח גרסה מונגשת

בעת רכישת מחולל סיסמאות בתוכנה, נדרש הרוכש לציין באיזו מערכת הפעלה יותקן הרכיב.

לא מדובר במערכת ההפעלה במחשב שממנו יתחבר המשתמש מרחוק לטכניון , אלא במערכת ההפעלה של המכשיר שעליו יותקן מחולל הסיסמאות.

כלומר: בד"כ יש לבחור במערכת ההפעלה Android או iOS, אך ניתן גם לבחור מערכת הפעלה במחשב האישי של המשתמש כגון, Windows או Mac.

 

עודכן: 06/05/2015 , 19:53