מחולל סיסמאות

מחולל סיסמאות

פתח גרסה מונגשת

משתמשי טכניון מורשים יכולים להתקשר לרשת הטכניון מביתם, או ממקום אחר מחוץ לטכניון, כולל מחו"ל.

ניתן להזדהות בעת התחברות מרחוק לרשת הטכניון בעזרת מחולל סיסמאות בחומרה או בתוכנה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל:   otp.support@technion.ac.il .

להלן עמוד הסבר: שימוש במחולל הסיסמאות

עודכן: 12/03/2019 , 12:14