שבתון

שבתון

פתח גרסה מונגשת

השוהים בשבתון בחו"ל אינם זכאים למימון באנדל .השירות הממומן יופסק  וימומן באופן עצמאי ע"י המשתמש .עם  החזרה משבתון יוכל המשתמש להזמין באמצעות מרכזת השירות התחברות לבאנדל בנוהל הרגיל.

עודכן: 18/02/2015 , 11:14