מחולל סיסמאות

מחולל סיסמאות

פתח גרסה מונגשת

מחולל סיסמאות (חומרה או תוכנה) לגישה מרחוק לרשת הטכניון ניתן לרכישה בחנות של אגף מחשוב

עפ"י ההנחיות בקישור: central-services/communication/off-campus-connection

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל:   otp.support@technion.ac.il

עודכן: 15/02/2015 , 12:20